Stavba roku 2016

Tunel Blanka

V letošním 24. ročníku soutěže STAVBA ROKU se hodnotilo 65 přihlášených staveb, ze kterých bylo vybráno 29 děl do druhého kola. Všechny postupující stavby navštívila odborná porota a z nich nominovala 15 staveb na českém území a 3 v zahraničí. Soutěž Stavba roku každoročně vypisují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Organizuje ji Nadace pro rozvoj architektury.

 

Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli proběhlo vyhlášení 6 titulů Stavby roku, 12 Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu Urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti. Titul získaly dvě dopravní stavby.

Tunel Blanka dodavatele Metrostav je s délkou 5,5 kilometru nejdelším městským tunelovým komplexem v Evropě, porota ho ocenila za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek. Stavbu provázela řada problémů, například propad půdy ve Stromovce či navlhlé kabely. Původní plán počítal s dokončením v roce 2011, termín se nakonec o čtyři roky posunul. Předpokládané náklady 17,2 miliardy korun se zvýšily o 150 procent. Předsedkyně poroty Doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc., konstatovala: „Titul pro tunel Blanka nepochybně vyvolá diskuse, zda byl udělen oprávněně. Z hlediska stavebního je to ojedinělé dílo. Je mně líto, že se Praha rozhodla, že tunel nebude mít ráda.“ Bez ohledu na kvalitu díla si musíme položit otázku, jak je možné nedodržet termín o 4 roky a překročit tak výrazně rozpočet. Pro srovnání Eurotunel pod mořem v  délce 50 km byl postaven za 6 let, tedy o 2 roky dříve než Blanka. Titul pro Modernizaci trati Tábor-Sudoměřice byl udělen za zajištění vyšší rychlosti, bezpečnosti a pohodlnosti dopravy se zřetelem k citlivému zásahu do krajiny. Stavbu projektoval SUDOP, dodavatelem byl OHL ŽS, náklady činily 1,4 mld. Kč.

Kuks-Granátové jablko byl oceněn za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí. Projektantem byl Atelier4, investorem Národní památkový ústav (NPÚ) a dodavatelem Hochtief a Gemma Art Group. Stavba za 267 mil byla realizována za 1,5 roku.„Kuks se podařilo vrátit do života, podstatné však je, že se život vrací na Kuks. Vracejí se sem návštěvníci, konají se zde akce, rozvíjí se okolí. V tom vidím smysl obnovy našeho kulturního dědictví. Symbolem a názvem celého projektu se stalo granátové jablko, znak historických správců hospitalu, které je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození,“ doplňuje generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Před rekonstrukcí byl přitom stav památky značně neuspokojivý a plně se využívala pouze asi třetina rozsáhlého objektu. „V letech těsně před revitalizací navštívilo Hospital Kuks kolem 40 tisíc návštěvníků ročně, po otevření stoupl jejich počet na 140 tisíc. Tato skutečnost se samozřejmě odráží i na výnosech z prodeje vstupného a dalších služeb,“ říká kastelán Hospitalu Kuks Libor Švec. Loni tak Kuks přinesl do pokladny NPÚ více než osm milionů korun.

Archeologickému parku v Pavlově porota udělila cenu za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a ohleduplnému zapojení do prostoru. Investorem stavby za 65 milionů bylo Regionální muzeum Mikulov. Muzeum je postavené přímo nad místem nálezu sídliště z doby lovců mamutů.

Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě byla oceněna za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení. Základem byl fotbalový a lehkoatletický stadion z roku 1938. Projektantem byl Hutní projekt Ostrava a investorem město Ostrava a Vítkovice Arena. Rekonstrukce téměř za 1 miliardu trvala 3 roky. Tato stavba vyhrála i cenu veřejnosti. Koná se zde například atletický mítink Zlatá tretra, svoje zápasy na něm hrají fotbalisté Baníku.

Stezce v oblacích v Dolní Moravě byl titul udělen za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení. Investorem byl Sněžník a.s., autorem Franek Architects. Dílo za 120 milionu bylo postaveno v rekordním čase ½ roku. Elegantní konstrukce je kombinací dřeva s ocelí. Oříškem bylo statické řešení, konstrukce musí odolat větru o síle až 200 km/hod.

Titul Zahraniční stavba roku: Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy, za rozsáhlou 4,65 km dlouhou rekonstrukci komunikace se 46 mosty, pěti mimoúrovňovými křižovatkami a protihlukovým tunelem. Za necelých 27 měsíců, často jen v noci za plného provozu bylo nově postaveno 18 mostů a 26 sanováno. Je to nejzatíženější trasa Varšavy-až 7500 voz/hod/směr. Kvalitním reprezentantem českého stavebnictví byl Metrostav.

Zvláštní ceny hodnotí kritéria zdůrazňující hlediska ekologická, energetická, urbanistická, materiálová, ekonomická a podnikatelská, technologická, typologická a společenská a jsou vždy ovlivněny i rozhodnutím partnera soutěže, jenž s danou cenou spojil své jméno: Zahraničnístavba roku: Terminál mezinárodního letiště Strigino- 1. etapa, Nižnij Novgorod, Ruská Federace. Za kompaktní dodavatelské zajištění náročného projektu ve vysoké kvalitě. Stavba byla postavena na klíč exportní divizí PSJ a.s. s plánovanou kapacitou 1,5 mil. cestujících ročně. Terminál je postaven u jednoho z nejstarších letišť v Ruské federaci. Stavba byla plánována mimo jiné v souvislosti s  pořádáním MS ve fotbale 2018. Dále Muzeu dějin polských židů ve Varšavě za vysoce inovativní využití v ČR vyráběných skel pro špičkovou architekturu. Výstavní prostory zaujímají 4300m2, jedná se o největší židovské muzeum v Evropě. Plocha zasklení je 5500 m2, větší část tvoří prohřívaná a tepelně tvrzená skla.

Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získalo Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany. Za vytvoření ojedinělé, technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Rekonstrukce zámku ve Svijanech: Za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu. Cena Státního fondu dopravní infrastruktury. Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou. Za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny. Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM. Corso Court v Praze: Za celkově nejvyšší komplexnost využití BIM modelu celé stavby. Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov:. Za významné přispění k posílení sektoru služeb v regionu ideálním prostředím pro zdravé trávení volného času všech generací. To vše je zde architektonicky a stavebně pojednáno atraktivně, moderně a přitom vkusně. Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu: NATURA PARK v Pardubicích. Za použité unikátní materiály a technologie, které byly vybrány s důrazem na ohleduplnost domu vůči životnímu prostředí. Originální architektonické řešení, nízkoenergetický standard a citlivé začlenění do okolní přírody, to vše dělá stavbu výjimečnou.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení: bytový dům Silvie v Luhačovicích. Za zdařilé architektonické řešení, které podporuje funkčnost a účelné využití jednotlivých prostor domu a bytů. Důraz na detail provedení a vhodný výběr materiálů jsou všude patrné. Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Park u Rakováčku v Rokycanech: V zastavěném území plní plocha parku smysluplně vícero funkcí, které přinášejí městu synergické efekty. Nabízí možnost krátkodobé rekreace a relaxace, je součástí protipovodňové ochrany, zvyšuje biodiverzitu v území a příznivě ovlivňuje mikroklimatické podmínky v sídle. Oceněná stavba je dobrým příkladem skloubení vodohospodářského, krajinářského a architektonického řešení.

Cena poroty. Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích Za citlivou rekonstrukci zdevastované ojedinělé památky funkcionalistické architektury nejen v ČR. Urbanistický projekt roku 2016. Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary. Titul udělen za metodicky příkladný způsob dokumentace, stanovící regulaci v terénně náročném a historicky i společensky cenném městském útvaru, který dbá o zachování unikátního Genia loci, a stanoví i jasné podmínky na nezbytný stavební a urbanistický rozvoj celého území.

„V soutěži Stavba roku se poměřují různorodé stavby svou velikostí i typologií, a přesto si jsou důstojnými konkurenty. Jak je to možné? Poměřovat drobnou dřevěnou stavbu zvoničky s velkou moderní kancelářskou budovou, která byla postavena za pomoci BIM technologií? V soutěži Stavba roku je to možné proto, že klíčovým parametrem hodnocení je kvalita celého stavebního díla“, říká manažerka soutěže, MgA. Petra Miškejová. Nejvíce přihlášených staveb bylo určeno pro bydlení a komerční využití, dále pro vzdělávání, stejným poměrem se účastnila muzea a kulturní instituce, silně zastoupeny byly i dopravní stavby. Odborná porota, a nově i Sbor expertů, věnovali pozornost jejich estetickému a prostorovému ztvárnění a umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění. Stejná péče při hodnocení byla věnována i konstrukčnímu řešení, inovativnosti a provedení stavby.  „Letošní přehlídka dosáhla v celkové hodnotě stavebních prací výše 50 miliard 227 milionu Kč a o 7 miliard překonala loňský rekord. To představuje cca 1/5 hodnoty všech dokončených stavebních prací v České republice v uplynulém roce“, doplňuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku. Novým pozitivním poznatkem je, že při navrhování staveb a jejich výstavbě se v praxi začíná uplatňovat informační model budovy (Building Information Modelling) — BIM, což je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání. „V roce 2017 se bude konat nejen další ročník soutěže, ale i oslava stavby čtvrtstoletí. Při přípravách čerpáme z celého archivu soutěže Stavba roku, ale budou se moci přihlásit i jiné stavby“, komentuje novinky MgA. Petra Miškejová, a doplňuje: „Představíme tu nejvyšší kvalitu českého stavebnictví, která bude reprezentovat naší republiku i v zahraničí.“ Kvalita staveb, kvalita architektury a schopnost každoročně takové stavby dokončovat se stala základem programu Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). „Pětiletá integrovaná reference firem a osob, kterou rating představuje, si klade za cíl být doporučením do dalších zakázek a výběrových řízení. Od platnosti nového zákona o veřejných zakázkách se RABF nabízí jako možné nefinanční hodnocení účastníků veřejných soutěží“, nabízí řešení hodnocení kvality Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Celkové hodnocení již zahrnulo posouzení výsledků činnosti 669 firem a 755 osob. Současně s otevřením nového ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017 zahájen i další ročník ZNÁMKY KVALITY pro VÝROBEK-TECHNOLOGII pro stavitelství a architekturu, která s kvalitními stavbami úzce souvisí.  Mottem programu je: „Dobrá stavba může být realizována jen z kvalitních výrobků.“ A účast v ní je vstupem do celostátního hodnocení kvality ratingem RABF.

Jaromír Hampl

 

Archeopark Pavlov

 

Elektrifikace trati Šumperk-Desná