(31.1.2012) Usnesení valné hromady ČTPress

Usnesení valné hromady

 

České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu – Czech Travel Press – CTP, o. s.

 

 31. ledna – Vinohradská 46, Praha 2

 

 

I. Valná hromada (dále jen VH)

a)      schválila, že její rozhodnutí bude platné nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů

b)      schválila program jednání dle zaslané pozvánky

c)      zvolila návrhovou ve složení. Mgr. Antonín Karoch, předseda, členové Mgr. Marie Kysilková, Jiří Müller

 

II.  VH vzala na  vědomí:

a)   zprávu předsedy Asociace Jiřího Pilnáčka

b)      souhrnné informace   M. Kysilkové o novinářské soutěži za rok 2011

c)      zprávy vedoucích jednotlivých sekcí – mezinárodní, gastronomické, domácího cestovního ruchu , seniorů a správce webu

d)      vzala na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl revizní komise Pavel Hlaváč

 

III. VH

a)      schválila zprávu o hospodaření, kterou  předložila Ivana Masáková

b)      schválila v souvislosti s dluhy vůči  CzechTourismu  řešení předložené předsedou Asociace panem  Jiřím Pilnáčkem

 

IV. VH

a)      vyhlásila témata pro Novinářskou soutěž  2012

·        20 let výročí UNESCO v České republice

·        Cestování s handicapem

·        Cestování pro kategorii 55plus

·        Církevní turistika

 

 

 

       b)  seznámila se s výsledky ankety  o „Nejlepší publikaci roku v kategorii průvodců a   kartografických děl a regionálních průvodců“, kterou organizuje Petr Skála

 

       

 

V   Praze dne 31. ledna 2012

 

 

Jednání valné hromady řídil:  Dr. Miroslav Navara

 

 

Zapsala: Ivana Masáková

 

 

 Za správnost zodpovídá: Mgr. Marie Kysilková