Beseda o vzdělávání v oboru cestovního ruchu

O tom, jaká je kvalita vysokoškolského vzdělávání v oboru cestovního ruchu, se mluvilo nedávno na besedě s novináři v Praze. Setkání s novináři,  které zorganizovaly Asociace Czech Travel Press ve spolupráci s Vysokou školou cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze a s Asociací hotelů a restaurací ČR, mělo zajímavé téma. Hovořilo se na něm o zvyšování kvality a úrovně vysokoškolského vzdělávání v cestovním ruchu a souvisejících oborech a mezi hosty byli k tomu povolaní jako například rektor VŠ CRHL Doc. Ing. Jan Lojda, CSc.,MBA , dále prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Ing. Václav Stárek a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Ing. Pavel Hlinka.Rektor VŠ CRHL Jan Lojda uvedl, že cestovní ruch je propojený s celou řadou dalších oborů. Proto také jedním z oborů, o které si škola zažádá o akreditaci, bude například ochrana památek.
 
Pavel Hlinka si postěžoval, že o síť středoškolského studia v oboru cestovního ruchu a hotelnictví se nikdo nestará. Školy jsou řízeny z regionů a nikdo nesleduje, kdo na nich učí. "Dříve v celém Československu byly jen tři střední odborné školy a stačilo to. Tam učili lidé s dlouholetými a mnohdy i s mezinárodními zkušenostmi a výuka byla na velmi dobré úroni. Nyní odborných škol v Česku máme 130. Studenti navíc na těchto školách pak mají málo praktických předmětů. Proto není divu, že drtivá většina absolventů těch škol nedělá ani v oboru. Na druhou stranu se podceňuje učňovské školství, které patřilo v našem oboru k nejlepším v Evropě, " zlobil se Pavel Hlinka.
 
"Ano, uvažujeme, že pomocí našich členů, od ředitelů hotelů přes přední odborníky až po řadové zkušené pracovníky na nejrůznějších pozicích v hotelích, restauracích a dalších zařízeních cestovního ruchu budeme hodnotit úroveň středních škol. Bude nás zajímat uplatnění absolventů, jejich znalosti a dovednosti získané ze školy a i to, kolik absolventů zůstává v oboru. Taková hodnocení pak poskytneme našim členům, aby se více orientovali při přijímání nových pracovních sil, ale zveřejníme je i pro potřeby vedení škol, aby zase mohla napravit chyby a nedostatky ve výuce, " odpověděl na otázku, jak může Asociace zpřehlednit úroveň odborných škol její prezident Václav Stárek.
 
O téma byl velký zájem ze strany medií a výstupy se z něho objevily v televizním zpravodajství, v  agenturních zprávách i v denním tisku na zpravodajských portálech.

Napsali jinde ...

Prvnizpravy.cz

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/beseda-o-vzdelavani-v-oboru-cestovniho-ruchu/highlightSearch=Asociace%20novinářů/