„Krkonošská výzva 2012“ - motiv i pro politické strany

Valná hromada Svazku Krkonoše – sdružení jednačtyřiceti měst a obcí - na svém prosincovém jednání „Krkonošskou výzvu 2012“ schválila.
„Krkonošská výzva 2012“ je společným prohlášením členských obcí Svazku, kde shrnují svoje priority pro další rozvoj regionu našich nejvyšších hor, a obracejí se s nimi na politické subjekty, kandidující v krajských volbách 2012 v Královéhradeckém i Libereckém kraji, současné krajské reprezentace, ale i příslušná resortní ministerstva.

 „Nadešel čas,“ připomněl Jan Sobotka, „kdy musíme jasně stanovit priority pro nadcházející rozpočtové období Evropské unie. Krkonošské obce i Správa Krkonošského národního parku se na tom chtějí aktivně podílet a být včas připraveny.
„Krkonošská výzva 2012“ se opírá o běžné potřeby života. Je to nejenom trh práce, resp. pracovní příležitosti, ale i možnosti vzdělání, cestovní ruch a infrastruktura, solidní příjezdové a spojovací silnice, zemědělství a zdravotnictví, a to vše se zaměřením na ochranu přírody – respektováním jedinečného bohatství Krkonošského národního parku.


Jsou v zásadě formulovány do tří základních pilířů: je třeba uspokojit potřeby trvale žijících obyvatel (tzn. potřeba práce a výdělku), návštěvníků (tzn. infrastruktura pro cestovní ruch) a ochrana přírody (aby oba předchozí pilíře – zaměstnanost i turismus, mohly být naplňovány v rámci trvale udržitelného rozvoje). Do celkového rámce zapadá i formulovaná „VIZE 2050“. Jedním z jejich v obsahu zakotvených podstatných pilířů je, že chceme ve svém území maximálně samosprávně rozhodovat. Souvisí to s tím, že chceme dobře pracovat pro Krkonoše. Proto se snažíme předpřipravit a následně zapojit i kandidující politické subjekty, působící v samosprávách na našem území. A to je pro nás průlomové. Vidíme v tom nejlepší možnost řízeného regionálního rozvoje v Krkonoších,“ uzavřel Jan Sobotka.