Na zdar církevní turistice s kardinálem Dukou

 

Velké pozornosti návštěvníků se těšil workshop v Brně na veletrhu Regiontour na téma církevní turistika.   Ve zcela zaplněném konferenčním sále Brněnského výstaviště byly druhý lednový čtvrtek na veletrhu 2012 představeny projekty, které jsou realizovány nebo se v nejbližší době chystají. Konkrétně se hovořilo  také o ekonomickém potenciálu církevní turistiky, o poutních stezkách  a cestovního ruchu, který se různým způsobem dané problematiky dotýká. Velký zájem účastníků  podpořila účast kardinála Dominika Duky.
 
Kardinál  v úvodu podotkl, že sae setkání  na dané téma účastní podruhé a je  rád, že otázka historických i moderních církevních objektů je součástí veletrhů cestovního ruchu. " Člověk je bytost, která se pohybuje, i poutní cesty jsou vlastní všem náboženstvím a v křesťanství jsou typické,“ uvedl úvodem  kardinál Duka.
 
Pak hovořili zástupci Zlínského kraje Jindřich Ondruš a Zdeněk Urbanovský, kteří, jak uvedli, jsou z regionu, kde je z celé České republiky podle statistických čísel ze sčítání lidu, nejvíce věřících občanů. Proto  se v tomto kraji zrodil  projekt Otevřené brány, který již třetím rokem pomáhá zpřístupňovat církevní památky Zlínského kraje veřejnosti. Řečníci představili velkolepé plány na Velehradě v roce 2013 související s nadcházejícím cyrilometodějským výročím. Spolu s italským zástupcem organizace evropských poutních stezek Camini d´Europa  také nastínili marketingové možnosti, které přináší mezinárodní spolupráce a zapojení do evropských sítí. „V rámci projektu Otevřené brány jsme zpřístupnili dvacet kostelů a jeden hřbitov, a tím vzniklo 140 pracovních míst, dále byly vytvořeny kvalitní propagační materiály,“ zapsali jsme si při  vystoupení  Jindřicha Ondruše.

Není bez zajímavosti, že  návštěvníci Otevřených bran  vždy najdou na místě vyškoleného průvodce, který jim v plném, víkendovém či smíšeném režimu poskytne fundované informace. Je důležité, že projekt je určen nejen pro věřící, ale i pro nevěřící, kteří by do chrámu jinak nepřišli. Požehnání celé akci udělil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Celou tuto aktivitu od začátku vítám. Z dřívější doby jsme byli zvyklí na otevřené kostely, do roku 1990 byly samozřejmostí. Poté se kostely začaly zamykat, především proto, že byly vykrádány, a je dobře, že tato iniciativa opět umožňuje lidem navštívit a poznat církevní objekty,“ slyšeli jste vlastně přečetli jste si slova arcibiskupa.

Problematiku nastínila také Zuzana Vojtová v roli   ředitelky Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, která se věnovala nově vytvořené Svatojakubské cestě na jižní Moravě. Od ní nyní víme, že  v  loňském roce byla vyznačena trasa Brno, Mikulov, Dolní Rakousko. Poutníci  směřující do známého poutního místa Santiago de Compostela mají na jižní Moravě pak k dispozici na 180 km vyznačených tras.

Ekonomický potenciál církevní turistiky v Evropě podtrhla vystoupení Mojmíra Mikuly z agentury CzechTourism a také ekonomického experta České spořitelny  Petra Zahradníka. 

„Církevní turismus a sakrální památky jsou velkým tématem. Máme štěstí, že zde existuje poptávka a na druhé straně u nás máme velkou nabídku památek,“ poznamenal bývalý ministr Rostislav Vondruška, který je nyní ředitelem  České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Jeho slova podpořil i náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba potěšen činností agentury  CzechTourism, která se rozhodla  prezentovat některé projekty církevní turistiky. "Jako ministerstvo pro místní rozvoj můžeme být nápomocni,“ dodal Michal Janeba.    

Po setkání věřících i nevěřících  posluchačů tohoto shromáždění věnované  cirkevní turistice, lze věřit tomu, co několikrát zaznělo. Církevní turistika může přivítat v  našich zeměpisných šířkách  a délkách zahraniční turisty, kteří tady mohou utrácet to, co jim  jejich víra a možnosti umožní.

Bohu díky. 

( FOTO: Petr Skála)

Vyšlo jinde ...  

PRVNIZPRAVY.CZ

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/na-zdar-cirkevni-turistice-s-kardinalem-dukou/highlightSearch=Regiontour/