Nadace ČEZ a SFŽP podporují Krkonošský lyžařský běžecký ráj

Podle kvalifikovaného odhadu se každoročně v krkonošské přírodě pohybuje na běžkách kolem jednoho milionu, ze tří milionů, návštěvníků zimních Krkonoš.


Právě proto před jedenácti lety vznikla idea projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“. Byla reakcí na pozitivní, leč chaoticky se rozvíjející snahu jednotlivých subjektů, obcí, lyžařských areálů o úpravu tratí, které dosud související náležitosti zařizovali samostatně. Patří sem např. vytyčování a značení lyžařských běžeckých tratí s ohledem na ochranu krkonošské přírody na jedné straně a jejich vedení atraktivním terénem na druhé straně.

Krkonoše – svazek měst a obcí tak ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku postupně vytvořily síť tras s rozdělením úseků, úkolů a odpovědností na jednotlivé upravovatele, které se zavázaly tratě, v rámci klimatických možností, kvalitně upravovat. Projekt sám však byl realizován se snahou postupně jej zdokonalovat. Partnery projektu a vydatnými pomocníky, kteří na svá bedra berou podporu i jeho financování, jsou vedle Královéhradeckého a Libereckého kraje, především  Nadace ČEZ a Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Nadace ČEZ za uplynulé období věnovala na náklady spojené s úpravou lyžařských běžeckých tratí celkem téměř 2 500 000 Kč, což se v průměru pohybuje kolem  11% výdajů za provoz upravovacích strojů.

 

Státní fond životního prostředí, v rámci podpory činností obcí v regionech národních parků, pomáhá s financováním projektu „Projekt  značení a turistické orientace vybraných upravovaných běžeckých tras systému Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“ (Krkonoše - východ,   Krkonoše - západ) ve  výši  493 000 korun. Z celkových nákladů 704 000 Kč, to je více než 70%.
 

Území Správy Krkonošského národního parku bude v nejbližší době  v rámci systému jednotného značení  vybaveno 19  venkovními informačními panely s mapami. Konkrétně to bude na následujících  lyžařských běžeckých tratích:

Krkonošská magistrála: Harrachov – Vosecká bouda – Vrbatova bouda – Horní Mísečky - Špindlerův Mlýn - Klínové Boudy – Friesovy Boudy – Liščí cesta – Tetřeví Boudy – Lučiny – Černá bouda – Tweg - Horní Maršov – Rýchorská bouda – Žacléř.
Přes Rovinku: Horní Mísečky – Třídomí – Rovinka - Velbloudí cesta  –  Křížovky.
Žalská: Rovinka – Zadní Žalý – Křížovky.
Přes Struhadla: Krásná Pláň – Struhadla – Strážné – Vrchlabí.
Přes Pláň: Krásná Pláň –  Pláň (horní stanice lanovky ze Sv. Petra) - U srubu.

Lysečinská: Pomezní Boudy (napojení na síť Kowarskie Szlaki Narciarstwa Biegowego) – Lysečinská bouda – Horní Albeřice (napojení na síť Szlaki Narciarstwa Biegowego Lubawka) – Rýchorský kříž.
Přes Štěpánku: Vysoké n/ Jizerou – Tomášovy vrchy – Na Perličku – Vystrkov - Hvězda (+ odbočka na Bílou skálu, kříž) – Kořenov.
Vítkovice – Harrachov: Vítkovice, Aldrov – Rezek – Exkurzní cesta – Sedlo pod  Dvoračkami –  Dvoračky – Ručičky – Studenov - Pod Čertovou horou (+ napojení od lanovky Čertova hora) - Na Kamlu – Malinová cesta – Na Mýtě.

 

Manažer Svazku Krkonoše Pavel Klapuš k tomu uvedl: „Projekt „Výroba a instalace informačních tabulí s mapou na lyžařských turistických tratích na území regionu Krkonošského národního parku“ podpořený SFŽP  je důležitým krokem a první etapou ke zlepšení informovanosti návštěvníků, především lyžařů, o možnostech a podmínkách lyžařské turistiky v regionu Správy KRNAP.
Pozitivně ovlivní zájem veřejnosti využívat nabídku upravovaných lyžařských běžeckých tratí. Je přínosem i pro podnikatele v cestovním ruchu v regionu (v ubytovacích a stravovacích službách, v dopravě, v návazných činnostech) a tím i k udržení zaměstnanosti v Krkonoších.
Významnou měrou přispívá také k rozšíření nabídky rekreačního potenciálu Krkonoš od masivního neudržitelného turismu (výstavba lyžařských areálů pro sjezdové lyžování a snowboarding) k udržitelným formám cestovního ruchu, jakým běžecké turistické lyžování bezpochyby je.

Zkvalitnění turistické infrastruktury pro běžecké lyžování se proto stává důležitým nástrojem v podpoře běžeckého turistického lyžování. V době silné komercionalizace trávení volného času a sportu je důležitým nástrojem a lákadlem pro jeho větší využívání. Navíc propojení s možnostmi environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) umožňuje cílené směřování informací Správy KRNAP o životním prostředí k návštěvnické populaci.“