Středočeská ovocná stezka

 


Místní akční skupina (MAS) Podlipansko a Region Pošembeří společně realizují tzv. projekt Spolupráce, podpořený Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), zprostředkovatelem finanční podpory z Evropských fondů a národních zdrojů. Cílem projektu je vytvoření cyklistické, tematicky zaměřené stezky, propojit ovocnáře hospodařící na tomto území a rozšířit jejich aktivity směrem k venkovské turistice.

 

Středočeská ovocná stezka, vede regiony Podlipansko a Pošembeří a po celé trase bude značena cyklistickými informačními směrovkami s logem projektu. Na obou koncích cesty Vás přivitá vstupní tabule s informacemi o tematické stezce a mapou celé trasy. Na cyklostezce dlouhé 72 km bude umístěno 10 zastřešených odpočívadel s lavičkami, stolkem a stojany na kolo, a infotabulemi, které Vás provedou historii i současnosti ovocnářství v této části Středočeského kraje. Dále na trase potkáte 18 taggů /kódů/ s možností stažení informací o stezce a zajímavostech regionu do mobilního telefonu. V rámci projektu bude vytištěn „Průvodce po Středočeské ovocné stezce“, který bude shrnovat informace o celé trase a zajímavosti o projektu.

 

Největším lákadlem nejen pro rodiny s dětmi budou dvě trasy s interaktivními tabulemi. Hrací prvky vyrobené z kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů přinesou potěšení malým i velkým, ale hlavně těm, kteří si rádi hrají a získávají nové znalosti. Interaktivní prvky poučí návštěvníky o přírodě, ovoci, které se v této oblasti pěstuje a současně ověří jejich znalosti, získané při projetí ovocné stezky.

 

Při návštěvě ovocných sadů, mohou výletníci ochutnat místní produkty a získat originální razítko s logem stezky.

Iveta Minaříková
Realizační manažerka projektu
MAS Podlipansko, o.p.s.

Poděkování za zveřejnění ...

http://vylet.podlipansko.cz/index.php/cs/aktuality/85-aktuality/801-kada-reklama-se-ceni