Marketingové aktivity v propagaci Českého ráje

 

V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod získalo Sdružení Česká ráj v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“. Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci českého ráje, vytváření nových turistických nabídek či rozvoj regionálního partnerství.

 

Realizace projektu probíhá v období od října 2010 do září 2013. Celková hodnota projektu je 7,96 mil. korun, z toho je dotace ve výši 7, 36 mil. korun.

 

„Ano, i tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ doplňuje manažerka projektů Ing. Pavla Bičíková a dodává: „Brusel projekt podpořil z 92,5 procent celkové sumy.“

Sdružení Český ráj je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob. Jeho hlavní náplní je rozvíjení cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení 60 členů a spojuje nejenom všechna města regionu, ale i mnohé menší obce a právní subjekty. Na otázku, jaké jsou konkrétní aktivity zmiňovaného projektu,  inženýrka Bičíková vypočítává:

 

„Realizace informační kampaně včetně propagačních videí a mediální kampaně, vydávání propagačních a prezentačních materiálů i vytvoření fotobanky Českého ráje. V neposlední řadě pak i rozvoj internetové prezentace našeho turistického regionu, tvorba nových produktů a programů i zpracování koncepčních a strategických dokumentů.“

 

O všech těchto aktivitách a dalších věcech, souvisejících s turistickým průmyslem Českého ráje se pak budou moci seznámit návštěvníci domácích i zahraničních veletrzích turistického ruchu až do roku 2013.