Petr Tiefenböck šedesátiletý

 Kulaté šedesáté narozeniny oslaví 5. května 2011 Ing. Petr Tiefenböck, člen výboru CTPRESS.


Zkusili jsme si zadat jeho jméno do několika  vyhledávačů, a  nejvíce odkazů bylo  spojeno s autovlakem Jadran express, který Petr uvedl v roce 2003 jako úplnou novinku na trh cestovního ruchu v Česku. Mezi klienty cestovních kanceláří se vlak postupně stal velmi oblíbeným a dodnes, kdy už bohužel nejezdí, na něj mnozí vzpomínají.


Jeho jméno bylo v té době výrazně spojeno s cestovní kanceláří Českých drah ČD Travel, kde byl Ing. Petr Tiefenböck od roku 1996 téměř deset let ředitelem. Kromě Jadran expressu z cestovní kanceláře, původně zcela orientované na pracovníky železnice, udělal jednu z významných cestovních
kanceláří, respektovanou natolik, že byl v roce 2000 téměř na čtyři roky zvolen místopředsedou Asociace cestovních kanceláří ČR.  Dodnes jej někteří kolegové  v žertu nazývají  „Pánem Českých drah“.
Do jisté míry ve své době všem dokázal, že České dráhy patří do cestovního ruchu a že mu mají co nabídnout. V roce 2004 přešel jubilant roku 2011  na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde pod jeho vedením mj. vznikala „Koncepce státní politiky cestovního ruchu na léta 2007–2013“. Od roku 2009 až do letošního roku vedl jednu z nejstarších cestovních kanceláří v Česku – Autoturist. V současné době je editorem vlastních webových stránek věnovaných
cestovnímu ruchu z pozice své druhé lásky – novinařiny. Na nich chce postupně uveřejňovat články svoje a svých kolegů o různých zemích z různých, a to i velmi osobně zaměřených pohledů. Své zkušenosti a vztah k cestovnímu ruchu rovněž již řadu let  předává  studentům vysokých a vyšších odborných škol.

www.travelink.cz