Česká chuťovka zahájila

Již od posledního týdne května mohou přihlašovat do dnes již populární soutěže „Česká chuťovka" a „Dětská chuťovka“ svoje produkty výrobci z oblasti potravinářského průmyslu. Tato ocenění především pomáhají spotřebitelům objevit chutné české potraviny a výrobcům naopak proniknout do povědomí spotřebitelů. Soutěž umožňuje se celostátně zviditelnit i malým a středním firmám v regionech České republiky, kteří jinak nemohou konkurovat velkovýrobcům v nákladech na reklamu.

Soutěž Česká chuťovka je nízkonákladový projekt, který nečerpá z veřejných zdrojů ani korunu a daňového poplatníka tak nic nestojí. Všem zúčastněným jde v tomto případě jen o radost ze skutečnosti, že mohou podpořit poctivou a dobrou českou potravinu bez jakéhokoliv postranního zájmu. A k té radosti patří i rok od roku rostoucí prestiž obou zmíněných značek, stejně jako titulu Rytíř české chuti. Tento titul totiž každý rok dostává jedna výrazná osobnost, která se celoživotně zasloužila o dobré jméno českého potravinářství. Předseda Senátu Parlamentu České republiky, Milan Štěch opět již poněkolikáté převzal záštitu nad touto akcí, jejíž vyvrcholení, tedy vyhlášení vítězů, proběhne dne 20. října 2016 v prostorách Valdštejnského paláce.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vynikající chuťové parametry a vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí hodnocení je také vzhled a konzistence výrobku. To vše hodnotí garanti soutěže, odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, VOŠES a SPŠ potravinářských technologií Podskalská. Součástí soutěže se od roku 2011 stala i „Dětská chuťovka“, kde hodnotitelskou komisi tvoří děti a mládež od 6 do 16 let a hodnotí výrobky, určené právě dětem. Dětská porota je složená z členů Dětské tiskové agentury, žáků Základní školy Londýnská a VOŠES a SPŠ potravinářských technologií Podskalská. Podle odborníků jsou to prý nejpřísnější hodnotitelé, které dosud poznali.

Antonín Karoch