Miroslav Ivanov

Narozen 10. 4. 1929 v Josefově u Jaroměře, zemřel 23. 12. 1999  v Praze.

 Miroslav Ivanov byl autorem literatury faktu. Narodil se do rodiny důstojníka. Maturoval na reálném gymnáziu v Jaroměři, krátce pracoval v hutích na Kladně. V letech 1949 – 1953 studoval na FF UK češtinu a historii. Po studiu působil na katedře české literatury jako odborný asistent. byl autorem literatury faktu. Narodil se do rodiny důstojníka. Maturoval na reálném gymnáziu v Jaroměři, krátce pracoval v hutích na Kladně. V letech 1949 – 1953 studoval Ivanov na FF UK češtinu a historii. Po studiu působil na katedře české literatury jako odborný asistent. V roce 1960 se stal Miroslav Ivanov redaktorem časopisu Hlas revoluce. Od roku 1967 byl spisovatelem z povolání. Časopisecky publikoval např. v Květech, Literárních novinách, Tvorbě atd. Psal také náměty k televizním filmům. Nejvýraznější část své tvorby věnoval Miroslav Ivanov literatuře faktu. Při řešení záhad a problémů kombinoval detektivní postupy, reportáže a citace dobových dokumentů. Rozsáhlé studium odborné literatury a pramenů zúročil ve svých dílech. V šedesátých a sedmdesátých letech byl členem Klubu FIJET ČSSN (později Czech Travel Press).