Jiří Navrátil


* 10. září 1923 Lipsko † 16. leden 2017 Praha
Český překladatel, publicista a významný český skautJiří Navrátil zažil všechny tři zákazy Junáka – českého skauta a jeho obnovení. Byl členem protinacistického odboje a aktivně se v květnu 1945 podílel na pražském povstání. V roce 1949 se účastnil spolu s dalšími skauty nepodařeného pokusu o protikomunistický převrat, za který byl odsouzen na 20 let odnětí svobody. Několik let strávil v Jáchymově v Uranových dolech. Později byl kvůli nemoci přesunut. Byl propuštěn na amnestii v roce 1960. V roce 1968 se podílel na obnovení skautingu v Československu. Při třetí obnově skautingu v roce 1989 se stal členem Ústřední rady Junáka. V roce 1992 byl zvolen starostou, od počátku tisíciletí až do smrti byl prvním místostarostou Junáka – českého skauta. Po návratu z vězení žil s rodiči v Praze a v jedné místnosti v Šáreckém údolí, kam je komunisté násilně vystěhovali. Pracoval jako čistič bazénů v PKO, jako pomocná síla na různých výstavách a později jako údržbář. Vedle toho se živil překlady, nejprve pod cizím jménem, poté přispíval do redakce aktualit a zajímavostí Českého rozhlasu. V roce 1968 se stal členem redakce nového týdeníku Doba. V témže roce, kdy se nakrátko podařilo obnovit skautskou organizaci, byl zvolen členem náčelnictva Junáka. Po zákazu týdeníku Doba v září 1969 se živil jako volný novinář a nadále překládal z němčiny, angličtiny a francouzštiny. Pro nakladatelství Odeon přeložil řadu knih. S manželkou Bělou bydleli tehdy v jednom pokoji v rozděleném bytě Na baště sv. Jiří, kde se jim v květnu 1977 narodil syn Tomáš. Rok nato nastoupil do vydavatelství Vyšehrad jako redaktor kulturní rubriky týdeníku Naše rodina. V prosinci 1989 se na půl roku ujal funkce šéfredaktora deníku Lidová demokracie. Zároveň se stal i členem ústřední rady Junáka. V roce 1992 byl zvolen jeho starostou. V roce 1989 byl zakládajícím členem Masarykova demokratického hnutí a až do své smrti členem jeho předsednictva. Po několik let byl šéfredaktorem odborné Hotel Revue. Řadu let byl členem České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu. Byl nositelem mnoha českých i zahraničních skautských vyznamenání – v roce 2002 mu, jako prvnímu z východní Evropy, udělil Světový výbor WOSM nejvyšší světové skautské vyznamenání Bronzový vlk. Byl také držitelem Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR za činnost ve 2. a 3. odboji a Medaile T.G.M., udělované Masarykovým demokratickým hnutím.