Pevnost XXII v Černovíře u Olomouce expozicí vojenské historie

V okolí Olomouce se nachází několik  fortů. Pevnůstky byly vybudovány v devatenáctém století jako obrana Olomouce ze severu. Jednou z nich byla  Lazecká pevnůstka XXII, jež naleznete v Černovíře u Olomouce. Státní svátek byl dnem slavnostního otevření této zrekonstruovné pevnosti.

Proč pevnůstky forty byly vybudovány?

V roce 1853 byla schválena císařem Františkem Josefem I. další fáze budování táborové čili fortové pevnosti Olomouc. Konkrétně pro období 1854–1857 byla naplánována výstavba tří fortů, které měly chránit město od severu.

Nu a Lazecká pevnůstka XXII byla jednou z nich. Její poloha byla zvolena prakticky tak, aby boční palbou co nejlépe vykrývala okolní forty označené I a XX. Od černovírského železničního fortu I byla vzdálena jen 1165 m, od křelovské pevnůstky XX zase 2300 m. Vzdálenost lazeckého fortu od nejbližších pevnostních objektů v jeho týle konkrétně od fortu na Šibeničním vrchu a bastionu 12  pak činila 2600 m a 2350 m.

Ví se z dobových pramenů a ze stavební  dokumentace, že výstavba lazecké pevnůstky XXII probíhala od pozdního podzimu 1854. V  časech přípravy celé pevnosti na obranu v  důsledku probíhající krymské války byly urychleně budovány val, příkop a zázemí této pevnůstky umístěné v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí na Chomoutov. K jejímu dokončení v zemním avšak jen k provizornímu provedení došlo v lednu 1855, kdy byl také val objektu osazen deseti děly. K přestavbě lazeckého fortu XXII do zděné permanentní podoby pak docházelo až od června 1855 podle projektu olomouckého ženijního ředitele Ladislava Mareše. Až na počáteční problémy se spodní vodou probíhala výstavba pevnůstky bez problémů a rychle. V roce 1856 byla po stavební stránce hotova.

V roce 1857 probíhaly už jen dokončovací práce v interiéru a terénní úpravy. Není bez zajímavosti, že při budování lazeckého fortu byla použita i zemina skrytá z nádvoří Špitálských později Hanáckých  kasáren.

Pevnůstka XXII na Lazcích byla podobné konstrukce jako další forty a vzájemně se lišily pouze v detailech.


V roce 1866 byla pevnůstka ve svém týlu doplněna o zemní val s dělostřeleckými postaveními. V tomto roce sloužilo na fortu, který byl osazen deseti děly, 220 mužů. V časech míru zde sloužilo kolem 150 vojáků. Celkové náklady na budování fortu včetně jeho stavebních úprav tehdy  činily 228 000 zlatých.

Fort XXII "Lazecký" v Černovíře sloužil armádě až do devadesátých let minulého století, kdy jej armáda prodala  do soukromých rukou. Nyní  je zde vybudovaná expozice pro veřejnost, která byla  slavnostně otevřena 28. října 2013.

Ještě předtím si expozici prohlédli někteří novináři píšící o cestovním ruchu, dále průvodci a zástupci cestovních kanceláří a předveden jim zde byl funkční padací most, který je možné během pěti minut vytáhnout směrem k pěvnosti nebo naopak spustit nad hlubokým příkopem.

Turisté se mají na co těšit.   Více na  ...

O  říjnové cestě novinářů  po  Olomoucku a okolí   například Prvnízpravy.cz napsaly  ...

Pevnost XXII v Černovíře u Olomouce expozicí vojenské historie 28. října 2013

V Olomouci rozkvetlé památky obdivovaly stovky návštěvníků 10. října 20138

Házenkářku v Olomouci najdete i na tamějším orloji 8. října 2013

 

© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX