Na mlýně v Hoslovicích se zastavil čas

Psal se rok 1352, kdy v Hoslovicích, asi 17 kilometrů od Strakonic začal klapat vodní mlýn na svrchní vodu. A klepe dosud.

Nedaleko od vodního kola je totiž rybník, který napájí mlýnský náhon. Od roku 2005 spravuje celý areál, který je na seznamu národních kulturních památek,  Muzeum středního Pootaví Strakonice.

Zvlněná krajina šumavského podlesí přímo láká nahlédnout na těžkou práci našich předků. Středověký vodní mlýn v Hoslovicích, který má dokonce funkční žentour k pohonu mlátičky, je opravdu vzácným dokladem tehdejšího způsobu hospodaření  a technologie mletí obilí.

Poslední vlastník mlýna Karel Harant zanechal veškeré vnitřní vybavení a mlecí zařízení funkční, takže po rekonstrukci bylo možné začít  s obnovováním tradičních řemesel a domácích prací. Pekař tady v historické peci peče úžasně vonící  bochánky chleba. Několikrát za rok se v Podlesí  mlátí obilí cepy nebo v mlátičce poháněné žentourem. Mezi tradiční činnosti patří stříhání ovcí, sečení trávy, naklepávání kosy a vázání snopů.  Prostě pro turisty je tu mnoho lákadel k prohlédnutí.

Do zdejšího mlýna často zajíždějí řezbáři, dráteníci, pekaři a mnoho dalších dnes vymírajících řemesel.

Díky spolupráci Jihočeského kraje se svobodným státem Bavorsko bylo v rozsáhlém areálu mlýna postaveno stylové info centrum, ve kterém se ročně vystřídá přes 16 tisíc návštěvníků.

V bohatém programu  sezóny 2013 ještě stihnete vždy o víkendech například  Den řemesel 22. června 2013, Dětský den 20.7 2013, Dožínky na mlýně 24.8 2013, Rybářský den 21.9.2013  a jako vyvrcholení Zabijačkové hody  26. října 2013.   Cestou od parkoviště k mlýnu  nemůžete minout hospodu U starého kance.  

Kromě mlýna  je v nedávno zrekonstruovaném strakonickém hradu k vidění muzeum se stálou expozicí, výstavou dud a dudáctví, motocyklů a zbraní značky ČZ, dále expozici o historii rodu Rožmberků na Strakonicku a také vyhlídkovou  věž Rumpál.

Se vším, co čeká turisty na Strakonicku, se pochlubili  na setkání s novináři z větší části členy Asociace novinářů a publicistů píšících  o cestovním ruchu třetí květnové úterý 2013 v Media centru v budově České centrály cestovního ruchu ředitelka muzea  Ludmila Koštová, dále  vedoucí oddělení programu a propagace Lucie Kupcová, správce areálu vodního mlýna Jaroslav Janout a dudačka Ludmila Vilánková.

Napsali jinde ... 
Prvnizpravy.cz (21.5.2013) ...    Na mlýně v Hoslovicích se zastavil čas
© 2017 CzechTravellpress. All Rights Reserved. Designed By MaraXa & KraX