Hřensko je připraveno i s pramicemi v soutěskách

 
 
 
 
Pokud uvidíte v televizním zpravodajství tvář starosty Hřenska Josefa Černého, tak s největší pravděpodobností jsou za ním vidět následky ničivých povodní nebo spadlé skalní bloky rozpláclé na důležité komunikaci nebo před tamějším  hotelem. Hřensko totiž čas od času postihují tyto přírodní pohromy a asi třem stovkám zdejších obyvatelům, které převážně živí cestovní ruch, nezbývá nic jiného než více či méně aktivně pomáhat odstraňovat   následky přírodních živlů.

 " Normálně zde turistická sezóna začíná v dubnu a končí v říjnu. S určitou nadsázkou se říká, že když se mimo tyto měsíce potkají v Hřensku dva lidé, tak se vzájemně leknou.  Ta loňská turistická sezóna skončila 7. srpna 2010, kdy úzkým korytem Kamenice protékalo stejné množství vody jako ve stejný den  v Praze  ve Vltavě. Do Kamenice nateklo naráz takové množství vody, že voda stoupla až do výše prvních pater zdejších domů, hotelů a restaurací a to i těch, která byla postavena na velmi vyvýšeném nábřeží.  Voda spláchla i jez, pramice a veškerá zařízení největší naší atrakce v soutěskách, kde se již  v  předminulém století  provozovala   plavba turistů na pramicích,“ vylíčil nedávno novinářům píšícím o cestovním ruchu smutnou událost loňského roku, která otřásla obcí a jejími obyvateli.

 
 
 „Málokdo mi tehdy věřil, když jsem prohlásil, že o velikonocích 2011 bude plavba  na pramicích v soutěskách obnovena,“ dodal starosta postižené obce, jemuž se skutečně termín velikonočních svátku podařil stihnout.
Nakonec se všechno povedlo a Tichou soutěskou se opět plaví turisté na laminátových pramicích pro 26 cestujících, jež převozníci upozorňují na zajímavé a trefně pojmenované skalní výjevy. Proti loňsku se však návštěvníci navíc na různých místech dozvídají, kam až dosahovala povodňová  voda a co všechno utrhla, když tu v roce 2010 bouřily živly.
 
„Jsme tu pro vás turisty  a v provozu,“ hlásí starosta Hřenska u přístaviště pramic připravených vyplout  s turisty obnoveným korytem  soutěsek.  
Starosta Hřenska Josef Černý *
Vyhýbání se dvou pramic v soutěskách *
FOTO: Petr Skála