Ceny novinářské soutěže CTP 2017 uděleny v Brně

Marie Kysilková, Brno 21. ledna 2018

       V průběhu populárních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour, které dnes končí, byly na brněnském výstavišti předány Ceny Novinářské soutěže Czech Travel Press CTP 2017. Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu je uděluje za výrazná autorská díla, která podporují rozvoj cestovního ruchu.

Členové Czech Travel Press na zámku v Židlochovicích. Foto: Miroslav Navara 

Ve středu 10. ledna 2018 proběhla výroční schůze České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu – Czech Travel Press. Bezmála šedesát platících členů si vyslechlo zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2017, vyhodnotilo anketu o nejlepší turistickou mapu a tištěného průvodce roku 2017, diskutovalo o aktuálních otázkách a plánech pro nejbližší budoucnost. Uplynulý rok hodnotíme jako velmi úspěšný – svědčí o tom i následující výběr těch hlavních - nejdůležitějších akcí a počinů, kterými se můžeme pochlubit (řazeno podle data realizace během roku):

Do 14.ledna můžete navštívit v Café Neustadt v Novoměstské radnici výstavu česko-italských fotografii Ing. Pavla Koppa, CSc. pod názvem Paralely. Výstava je instalovaná v trochu utajeném zadním traktu kavárny. Pavel Kopp začal fotografovat v roce 1967, od roku 1973 fotografuje fotoaparátem zn. Leica M5. V sedmdesátých letech pracoval poprvé dlouhodobě v Itálii, odkud pocházejí jeho vzdálení předkové. Zajímá ho živá fotografie, a z ní téměř výhradně lidé a vztahy mezi nimi. K tomu našel téměř ideální prostředí na ulicích italských měst, které jsou vlastně nikdy nekončícím divadlem. Tak vzniklo jeho několik fotografických cyklů, dokládajících chování lidí v nejrůznějších situacích, většinou umocněných kulisami italských historických památek.

Za  rachotu ohňostrojů, šumivých výbuchů šampaňského (u stolu patriotů sektu Bohemia, o nic méně kvalitního) a ve slavnostní náladě jsme vstoupili do stého roku existence našeho státu, původně Československé, dnes České republiky. Sto let – je to hodně, nebo málo? Obhájil náš stát právo na svou existenci, stabilizoval svou identitu, našel si svou nezpochybnitelnou pozici mezi ostatními národy a státy kontinentu?

Praha 28. prosince 2017 Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press vyhlásila výsledky Novinářské soutěže CTP 2017 v kategorii Praha turistická. Autorské práce hodnotila porota ve složení Ing. Petr Tiefenböck – předseda, PhDr. Jana Hudcová a Mgr. Jakub Turek. První místo získal autor Lukáš Hron za článek Ve stínu Pražského hradu uveřejněný ve Víkendu DNES 30. září 2017, Vydavatelství Mafra.

Než se Přeštice staly věhlasným poutním místem a daly impuls ke stavbě impozantního chrámu zasvěcenému Panně Marii Bolestné, tak musíme vzpomenout příběh listu - otisku obrazu - jehož originál pocházel z kostela Archanděla Michaela na Starém Městě Pražském.

Jeho datace je kladena do druhé poloviny 17. století. V rodině měšťanské Jakuba Hofmistra a jeho manželky Alžběty ( Přeštice 112) se tento list setkal s velkou odezvou. Alžběta si ze získaného otcova dědictví nechala namalovat obraz podle otisku obrazu - plátěný obraz u dobřanského malíře Matěje Pazourka v roce 1686.

Motiv obrazu měl vyobrazení PIETY. Obraz byla uznán 27. dubna 1711 za zázračný. Když příbuzná Alžběty přespávala ve svátky pod obrazem v domě číslo 112, kde byla znázorněna Marie, matka Kristova, potřísněna krví od týraného a umučeného syna, spatřila Lidmila BEEROVÁ v roce 1700 slzy na tváři Panny Marie. Nejprve se příhoda utajovala. Posléze se stala veřejnou senzací a komise nakonec prohlásila z Arcibikupství pražského obraz za zázračný.

Nostalgii letošního adventu poznamenal odchod vynikajícího novináře a spisovatele Mgr. Bořivoje Homoly. Znojemský rodák na své Znojmo nezapomínal a nevynechal jedinou příležitost své rodiště navštívit či nějakým způsobem mu prospět. Nezřídka ve spojitosti s tamní vinařskou tradicí, jako např. ve spolupráci s vinařstvím Znovín, či Lahofer, kde měl své osobní přátele.

Už se stalo jakousi tradicí, že v posledních týdnech měsíce listopadu obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze (Advantage Austria) pořádá v pražském hotelu Diplomat populární akci pod názvem Den rakouského vína. Tento spíše podvečer je mezi českými obchodníky s vínem, sommeliéry, gastronomy či odbornými novináři velice populární. Rakousko má stejnou zeměpisnou šířku jako Burgundsko. Na rozdíl od této proslulé francouzské oblasti jsou u našeho jižního souseda rozdíly teplot podstatně výraznější. Horké letní dny a chladné noci pak dávají vzniknout výborným vínům. Tolik teorie. Jak vypadá praxe, přijelo do Prahy ukázat 26 rakouských vinařů téměř ze všech vinařských oblastí našeho jižního souseda. A to si jistě pozornost zasluhuje.